Fotografia a Catalunya
Menú
×

Curs Fotografia de natura IEFC

Del 4 d'abril a maig de 2018
Curs Fotografia de natura IEFC

Aquest curs s’ha plantejat com la realització d’un projecte professional i s’ha estructurat en poques hores de teoria a l’aula i moltes hores de pràctica guiada pel professor.

A les sessions teòriques s’exposen els coneixements bàsics necessaris per poder treballar amb seguretat qualsevol dels àmbits de la fotografia de natura.

Durant les sortides pràctiques els alumnes es troben les dificultats reals que comporta aquesta professió i podran consultar amb el professor quines seran les solucions més adequades segons el cas.

Objectius:

Preparar els alumnes perquè adquireixin les competències necessàries per fer treballs professionals en qualsevol dels tres grans àmbits de la fotografia de natura: paisatge, macrofotografia i fotografia de la fauna silvestre.

Continguts:

La fotografia de paisatge, reptes i solucions: il·luminació en fotografia de paisatge, càlcul de trajectòries solarslectura de mapes topogràfics i eines a l’abast: The Photographer’s Ephemeris i PhotoPills.

Macro-fotografia: Científica o estètica, tècniques de camp d’il·luminació, el fons i la importància del fons i de la profunditat de camp i el focus stacking aplicat a la macrofotografia.

Fotografia de la fauna silvestre: Tècniques d’aproximació als animals, fototrampeig i composició en la fotografia de la fauna silvestre.

Fotografia de paisatge nocturn: Càlcul de la posició dels astres més significatius, com composem quan no veiem res a través del sensor?, com enfoquem quan l’AF on funciona?, com calculem l’exposició quan l’exposímetre no és fiable? I creació de circumpolars.

Time lapse: Càlculs: durada, nombre de fotografies i temps, tècniques i materials adequats, alimentació de la càmera i flickering i LRTimelapse: una eina prodigiosa.

Veure la resta d’activitats
Del 4 d'abril a maig de 2018
CURS
Curs d'especialització
INSTITUT D'ESTUDIS FOTOGRÀFICS DE CATALUNYA
Lloc
Carrer del Comte d'Urgell, 187
Segment acadèmic
Persones amb bons coneixements de fotografia que volen aprendre les tècniques per fotografiar el paisatge, la fauna i la flora silvestres i el paisatge nocturn.
Inscripció

info@iefc.cat

Contacte

info@iefc.cat

Informació pràctica