Fotografia a Catalunya
Menú
×

Del document a la ficció

Consultar dates
Del document a la ficció

El poder narratiu de la fotografia s'estén per un ampli territori, que va des del fotoperiodisme clàssic fins a la recreació de la realitat, amb elaborades ficcions que es materialitzen en llibres, exposicions i projeccions a Internet.

Per explicar històries amb la càmera és necessari un control absolut del mitjà fotogràfic, i de les tècniques i els llenguatges propers, com el multimèdia. El domini de la sintaxi de la imatge (com explicar) i de la semàntica (què explicar) permetran afrontar l'últim pas, la difusió dels projectes en qualsevol dels suports utilitzats per la fotografia contemporània.

A Grisart hem desenvolupat l'Itinerari de la Fotografia Narrativa per formar fotògrafs amb aquests coneixements i assegurar el seu aprenentatge. Està format per vuit programes relacionats entre si: Fotoreportatge; Projecte Multimèdia; Creació de Projectes; Maquetació amb InDesign; Autoedició de Llibres; Gestió i Legislació Comercial; Planificació i Difusió de l'Obra; i Programa de formació complementària.

La combinació de matèries estrictament fotogràfiques amb altres de gestió i difusió del treball proporciona a l'alumne exigent una formació sòlida i seguretat per endinsar-se al món professional.

El curs s'inicia normalment al mes d'octubre i acaba al mes de setembre. Consulta dates concretes al web del centre.

Veure la resta d’activitats
Consultar dates
CURS
Curs d'especialització
ESCOLA GRISART
Lloc
C/ Méndez Núñez, 14, Barcelona
Segment acadèmic
Públic amb un nivell mitjà de fotografia i prèvia realització d'una prova d'accés.
Informació pràctica