Fotografia a Catalunya
Menú
×

Dones a la rereguarda (1936-1939), imatges

Oberta
Dones a la rereguarda (1936-1939), imatges

Proposta didàctica que, a través de l’anàlisi de diverses fotografies procedents dels fons de l’Arxiu Nacional de Catalunya i d'una font secundària, pretén posar de manifest la importància que va tenir el treball de les dones a la rereguarda republicana durant la Guerra Civil espanyola (1936-1939). 

Per assolir aquest objectiu, l’alumnat aplicarà la metodologia de la recerca: després de formular la hipòtesi, els i les alumnes cercaran a les fotografies i documents allò que els permeti obtenir informació per validar o desestimar el seu plantejament inicial. Finalment, extrauran les seves pròpies conclusions, les quals plasmaran en un text de síntesi. 

L’activitat també busca que l’alumnat reconegui la importància de les fonts d’arxiu (en aquest cas, sobretot les imatges) com a eina per al coneixement històric, valorant el context en què va ser presa cada imatge i la feina dels fotògrafs.

Veure la resta d’activitats
Oberta
TALLER
Taller Escolar
ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA
Lloc
A desenvolupar a l'aula
Durada
2 hores
Segment acadèmic
Alumnat de Ciències Socials de 4t d’ESO o de 2n de Batxillerat
Informació pràctica