Fotografia a Catalunya
Menú
×

1. DEL GRAVAT A LA FOTOGRAFIA IMPRESA

Proclamació de la I República a la Plaça de Sant Jaume. La Ilustración española y americana, 8 de març de 1873. (AHCB)

1. Del gravat a la fotografia impresa

En les darreres dècades del segle XIX, quan es van començar a registrar aplecs multitudinaris als carrers de Barcelona, el gravat dominava les pàgines de la premsa gràfica i les informacions sobre aquests esdeveniments -que ben aviat captaren l'atenció de les capçaleres- s'il·lustraven a través de les diverses tècniques que permeten dibuixar una imatge sobre una superfície rígida. La fotografia començava a comparèixer tot i que molt tímidament, i gairebé sempre com a element accessori, ja que servia com a model pels dibuixants de torn. És per això que durant aquest període és molt habitual trobar, al peu dels gravats, signatures que expliciten que estan fets “de fotografies” o “a partir de fotografies”. Per a la major part de publicacions encara era impossible tècnicament reproduir en sèrie sobre el paper les instantànies impressionades sobre les plaques de vidre.

Primer de maig de 1890. La Ilustración española y americana, 8 de maig de 1890. Ilustració de fotografies de Juan Puiggarí. (AHCB)

Primer de maig de 1890. La Ilustración española y americana, 8 de maig de 1890. Ilustració de fotografies de Juan Puiggarí. (AHCB)

“Digueu-li al capellà que si no posa les vuit li cantarem les quaranta”. La Campana de Gràcia, 3 de maig de 1890, portada. (AHCB)

Tot i que entre el 1885 i 1890 alguns setmanaris van començar a publicar reportatges fotogràfics -tot un esdeveniment- no tenim constància que existeixi cap fotografia de l'1 de Maig de 1890, quan es va celebrar a Barcelona la primera manifestació obrera de la seva història. Milers de treballadors es van aplegar als carrers seguint la consigna “Proletaris de tots els països, uniu-vos!” i responent a la resolució del I Congrés Internacional Socialista, reunit el 1889 a París, que cridava a mobilitzar-se per reclamar la reducció de la jornada laboral a vuit hores. Neixia una de les tradicions obreres més arrelades,  el Primer de Maig, i alguns dels il·lustradors habituals de les revistes gràfiques més importants en deixaren constància.

Portada de La Vanguardia, 3 de maig de 1890. (AHCB)

COPS DE GENT DAVANT LA CÀMERA

Andrés Antebi, Teresa Ferré, Pablo González

COPS DE GENT DAVANT LA CÀMERA