Fotografia a Catalunya
Menú
×

BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA

ADAM, R., ANTEBI, A., FERRÉ, T., GONZALEZ, P. (2015) Repòrters Gràfics. 1900-1939 Barcelona: Ajuntament de Barcelona, Arxiu Nacional de Catalunya.

AMETLLA, C. (1963) Memòries polítiques. Barcelona: Pòrtic.

CADENA, JOSEP MARIA (2000) “Els primers anys de la publicació periodística de fotografies a Catalunya”, a Frederic Ballell, fotoperiodista. Barcelona: Arxiu Fotogràfic de Barcelona.

DELCLÓS, M. [Ed] (2011) La Rambla 1907-1908. Fotografies de Frederic Ballell. Barcelona: Viena.

ESPINET, F. (1997) Notícia, imatge, simulacre: la recepció de la societat de comunicació de masses a Catalunya, de 1888 a 1939. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions.

ESPINET, F. I TRESSERRAS, J. M., (1999) La gènesi de la societat de masses a Catalunya, 1888-1939. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions.

ESPINET, FRANCESC (2012) “De la Solidaritat Catalana a la Setmana Tràgica. La premsa il·lustrada barcelonina”, dins Revista HMiC, nº X.

ESPINET, FRANCESC (et. al.) (1989): Premsa, comunicació i cultura durant el primer terç del segle XX. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de la Informació.

GAZIEL (1967) «L’enterrament de Mossèn Cinto. 13 de juny de 1902» dins Memòries. Històries d’un destí (1893-1914) Barcelona: Aedos.

GIRIBET, BLANCA (2014) Barcelona 1900-1917. Els reportatges d'Adolf Mas. Barcelona: Viena.

MARAGALL, JOAN (1981) Obres Completes. Barcelona: Selecta.

MARTÍNEZ, GUILLEM (2009) Barcelona rebelde. Guía histórica de una ciudad. Barcelona: Debate.

RIBALTA, JORGE (2009) “Paradigmas fotográficos en Barcelona, 1860-2004”. Barcelona: Quaderns del Seminari d’Història de Barcelona, nº22, Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.

RIBALTA, JORGE [Ed.] (2016) Barcelona, la metròpoli en l'era de la fotografia , Barcelona: RM-ICUB.

RIUS, NURIA F. (2013) Pau Audouard. Fotografia en temps de Modernisme, Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.

ROMERO, P.G. (2002) F.X., sobre la fi de l'art. La Setmana Tràgica. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura.

SÁNCHEZ VIGIL, JUAN MIGUEL (2007) Del daguerrotipo a la instamatic. Autores, tendencias, instituciones. Gijón: Trea.

SÁNCHEZ VIGIL, JUAN MIGUEL (2008) Revistas ilustradas en España. Del romanticismo a la Guerra Civil. Gijón: Trea.

TORRELLA, RAFEL (2000) “Fotoperiodisme a l’inici del segle XX: Frederic Ballell Maymí i Ilustració Catalana”, a Frederic Ballell fotoperiodista. Barcelona: Arxiu Fotogràfic de Barcelona.

TORRELLA, RAFEL (2000) “Fotoperiodisme: una manera de mirar”, a Revista de Catalunya, Barcelona: Fundació Revista de Catalunya, [1924]- 0213-5876 núm.156 (novembre 2000), p.51-70.

TORRELLA, RAFEL (2000) “Frederic Ballell Maymí i el primer fotoperiodisme a Catalunya”, a Revista de Catalunya Barcelona: Fundació Revista de Catalunya, [1924]- 0213-5876 núm.152 (juny 2000), p.39-53.

VALLHONRAT, V, LEVENFELD, R. (et al).  (2010) Brangulí. Madrid: Fundación Telefónica.

VENTEO, D. (2015) La Barcelona d'entreguerres, 1914-1936. Fotografies dels Merletti. Barcelona: Efadós-IEFC.

COPS DE GENT DAVANT LA CÀMERA

Andrés Antebi, Teresa Ferré, Pablo González

COPS DE GENT DAVANT LA CÀMERA