Fotografia a Catalunya
Menú
×

9. LES SÈRIES DE POSTALS

Sucesos de Barcelona. ATV. (AFB)

9. Les sèries postals

Una altra via important de difusió del treball dels fotògrafs van ser les sèries de postals, que també tingueren una espectacular sortida a partir d'aleshores. Diverses empreses van publicar-ne i, entre totes, destacà Sucesos de Barcelona, la col·lecció  editada per Àngel Toldrà i Viazo (A.T.V.), el mateix 1909. Són 100 fotografies, amb una il·luminació i un enquadrament acurat i molt similar, que mostren les esglésies, convents i escoles religioses destruïdes o incendiades pels revoltats. Imatges que evoquen intencionadament, d'una banda, la visió d'una ciutat desolada i fantasmagòrica i de l'altra, un seguit de “ruïnes sublims”, que, com afirmà Joan Maragall al seu famós article “La iglésia cremada”, purificaven, restauraven l'Església i feien sorgir “una virtut nova i actual”.

Sucesos de Barcelona. ATV. (AFB)

Sucesos de Barcelona. ATV. (AFB)

Sucesos de Barcelona. ATV. (AFB)

Setmana Tràgica. Crònica Documental (Mapa interactiu). Per veure el mapa clica aquí​.

COPS DE GENT DAVANT LA CÀMERA

Andrés Antebi, Teresa Ferré, Pablo González

COPS DE GENT DAVANT LA CÀMERA