Fotografia a Catalunya
Menú
×

16. MABEL PALACÍN

6” (detall), 2005 ©Mabel Palacín

En contra d’una idea massa genèrica ancorada en el binomi autor-producte, fotògraf-fotografies, alliberant la fotografia de la necessitat de ser entesa exclusivament com a imposició d’un sentit unívoc, podem retrobar-nos compartint un mateix gest de lectura i experiència, participant d’una acció comuna però no per això estandarditzada o passiva. Assumint la implicació de tots en la constant tasca de resignificació, podem encarnar una idea de fotografia com a exercici d’espai púbic, entès com a valor ideològic de participació igualitària que ens correspon a tots. És en aquest sentit que l’habitual transparència amb la qual ens travessen diàriament milers d’imatges pot ser intervinguda.

Mabel Palacín, 6”, 2005, Museu d’Art Contemporani de Barcelona, Dipòsit de la Generalitat de Catalunya. Col·lecció Nacional de Fotografia.

 

 

"6'' és un film destinat a ser un llibre en el qual cada pàgina és un fotograma. Hi participen de la mateixa acció 144 persones: llançar una pedra. Del procés de selecció de les diferents seccions que formen la seqüència sorgeixen també algunes fotografies anomenades Preparatori. En el número 4, la selecció de fotogrames es correspon amb la fase final de l’acció, en la qual diferents persones es mouen empeses per la inèrcia del llançament, com si un cos impulsés l’altre. A 6”, el títol del qual pren com a referència la duració del film Zapruder (1963) utilitzat per determinar la cronologia de l’assassinat de J. F. Kennedy, els individus retratats estan units en una sola acció indivisible. La suma d’esforços és la que manté la continuïtat de l’acció, si bé les motivacions de cadascú poden ser diferents. Les raons queden obertes, de la mateixa manera que les imatges es resisteixen a una interpretació fixa i estable". (Mabel Palacín).

Fotografies com a espai públic

Marta Dahó

Fotografies com a espai públic