Fotografia a Catalunya
Menú
×

7. JORDI GUILLUMET Y MÒNICA ROSELLÓ

Geometrica  3g, 2013, ©Jordi Guillumet, Mònica Roselló.

D'altra banda, la reflexió sobre la naturalesa de la fotografia per part dels artistes o fotògrafs també ha estat abordada des del reconeixement que la mateixa exploració del llenguatge fotogràfic, més enllà del tipus de dispositiu tècnic emprat, sempre implica molts altres llenguatges. El més important i, alhora, el menys evident, és el verbal, amb el qual expliquem i raonem sobre les fotografies. En altres casos, en canvi, pot tractar-se de llenguatge i expressions més abstractes, com les matemàtiques, o tan mètriques com el paper.

 

En el llibre Geometric Exercises in Paper Folding, publicat a finals del segle xix, el professor hindú Sundara Row explica la formulació matemàtica de les figures geomètriques a partir de simples papers plegats manualment, ja que considera que el fet d’experimentar amb les mans facilita la comprensió. Aquest llibre és considerat el primer que utilitza la fotografia per ensenyar la matemàtica. El projecte Geometrica reinterpreta les figures del llibre a través de la retòrica fotogràfica. L’objectiu és crear imatges que finalment es desvinculin de l’origen matemàtic i que generin un altre nivell de lectura. Les figures geomètriques bàsiques es reprodueixen en un registre visual que excedeix l’aparença que posseïen. La finalitat és fer evolucionar formes germinals que es troben a l’origen d’estructures i plantejaments complexos, i fer-ho a partir de la simplicitat del plegat, creant alhora una relació entre matemàtica, gest i paper. La proposta, de caràcter metafotogràfic, fa dialogar així dos llenguatges visuals diferents. (Jordi Guillumet i Mònica Roselló)

Fotografies com a espai públic

Marta Dahó

Fotografies com a espai públic