Fotografia a Catalunya
Menu
×

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA 

Joan Martí, Fotògraf: [Online] http://www.bcn.cat/arxiu/arxiuobert/joan_marti/exposicio.html

Arxiu Virtual, Napoleón: [Online] http://www.bcn.cat/arxiu/virtuals/napoleon/

Núria F. Rius, María de los Santos García Felguera: Anem a cal fotògraf: [Online] http://www.girona.cat/sgdap/docs/a4w5h7yrius-garcia-felguera-com-text.pdf

Nuria. F. Rius: El negoci del retrat fotogràfic a Barcelona: 1860-1923. Una aproximació a les dinàmiques industrials del sector i a les condicions professionals: [Online] https://nuriafrius.com/2013/09/18/el-negoci-del-retrat-fotografic-a-barcelona-1860-1923-una-aproximacio-a-les-dinamiques-industrials-del-sector-i-a-les-condicions-professionals/

Jep Martí: Notes sobre la “carte-de-visite”. Arribada i popularització a Barcelona i Madrid (1854-1862) [Online] https://lalbumdeljep.wordpress.com/2014/09/27/notes-sobre-la-carte-de-visite-arribada-i-popularitzacio-a-barcelona-i-madrid-1854-1862/

 

Els estudis de fotografia a Barcelona al segle XIX

Rafel Torrella

Els estudis de fotografia a Barcelona al segle XIX