Fotografia a Catalunya
Menu
×

Col·lecció Diego Yriarte del Museu Marítim de Barcelona

Col·lecció Diego Yriarte del Museu Marítim de Barcelona

Sur la collection

La col·lecció Diego Yriarte del Museu Marítim de Barcelona ingressa l’any 2011 resultat de la donació d’un primer lot de fotografies per part d’un dels fotògrafs més importants del país especialitzats en nàutica esportiva. Des d’aquesta data, periòdicament l’autor va ampliant la col·lecció amb l’aportació de noves fotografies que van enriquint els fons patrimonials de l’MMB, i posant en valor l’aposta per part de la institució en acollir i impulsar l’obra de productors contemporanis envers la fotografia sobre la nàutica esportiva. 

La fotografia de Diego Yriarte és una obra de referència entre les col·leccions fotogràfiques del Museu Marítim de Barcelona que tracten la nàutica esportiva. El rigor periodístic de l’autor per documentar esdeveniments esportius d’abast internacional, es plasma en una fotografia de gran qualitat resultat del domini d’una acurada tècnica fotogràfica, la seva faceta com a navegant i una especial sensibilitat per la percepció de la bellesa, harmonia i força de veles i bucs quasi arran de la línia de flotació. 

Accés lliure a les còpies (digitals) i drets restringits a l’ús, segons normativa del Museu Marítim de Barcelona.

Contenu