Fotografia a Catalunya
Menu
×

Fons Foto Ferrán Arxiu Nacional de Catalunya

Fons Foto Ferrán Arxiu Nacional de Catalunya

Sur la collection

El fons va romandre al domicili i alhora estudi dels autors fins el seu ingrés a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Podem diferenciar dos ingressos: el primer, de 9 de juliol de 1991 es tracta d'una donació de 183 imatges sobre el front d'Aragó. La resta del fons va ingressar el 20 de desembre de 1996, i posteriorment es va formalitzar l'adquisició per compra, signada el 17 de juliol de 2002, entre la senyora Laura Ferran i Brugués, filla i germana dels autors, i la senyora Pilar Piferrer i Matas, com a Directora de Serveis del Departament de Cultura.

 

Abast i contingut
El fons dels fotògrafs Ferran està composat pel material produït per Artur Ferran i el seu fill Francesc Xavier Ferran i Brugués al llarg de la seva vida professional. Estem parlant d'un total de 12.057 negatius fotogràfics de gran format (10x15,13x18 i 18x24) que corresponen a les tasques com a especialistes en fotografia comercial i industrial que exerciren des del seu taller del carrer Muntaner de Barcelona. Les seves fotografies, de gran qualitat, recullen una mostra quasi exhaustiva, de les principals empreses catalanes del primer terç del segle XX, en sectors tan diversos com la construcció, comerç, indústria automobilística, banca o ràdio i amb clients tan reconeguts com el Balneari Blancafort, els Magatzems Capitolio, Mirúrgia, Radio Barcelona, Banco Español de Crédito, Unión Suiza o La voz de su Amo. 
Igualment s'inclouen 155 negatius i 28 còpies en paper corresponents al material que Francesc Xavier Ferran i Brugués va produir durant la guerra civil espanyola l'any 1937, per a l'exposició que el Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya organitzà a l'Avinguda de la Llum. 

 

Sistema d'organització
Fons parcialment tractat, solament són a consulta les fotografies de la guerra civil espanyola de Francesc Xavier Ferran i Brugués.

 

Condicions d'accés
Accés restringit. Adreceu-vos al Servei d'Informació i Referència de l'ANC.

 

Condicions de reproducció
Fons sotmès a la Llei de Propietat Intel·lectual, els drets d'explotació i en particular, reproducció, distribució i comunicació pública, sense límit de temps i àmbit territorial i qualsevol modalitat d'explotació, distribució, suport, format i mitjà inclusos els audiovisuals, informàtics, multimèdia, telemàtics o qualsevol altre i fins que passin a domini públic, pertanyen a la Generalitat de Catalunya per compra signada el 17 de juliol de 2002, entre la senyora Laura Ferran i Brugués, filla i germana dels autors, i la senyora Pilar Piferrer i Matas, com a Directora de Serveis del Departament de Cultura.

Instruments de descripció
- Relació manuscrita dels negatius i positius sobre el front d'Aragó (Divisió 31), Merche Fernández, 1991. 
Disponible en suport electrònic (Aplicatiu GANC: 12.528 registres informàtics amb imatge associada). Consultable en línia. 

- Relació de transferència dels negatius de fotografia industrial, Imma Navarro, desembre de 1996.

 

Existència i localització dels originals
Es desconeix si alguns originals van ser cedits a les empreses contractants.

 

Existència i localització de reproduccions
Còpies positivades en múltiples arxius d'empreses, possiblement moltes desaparegudes.

Contenu