Fotografia a Catalunya
Menu
×

Fons Rafael Areñas Miret Arxiu Nacional de Catalunya

Fons Rafael Areñas Miret Arxiu Nacional de Catalunya

Sur la collection

L'Arxiu del pare i fill Areñas no s'ha conservat com a unitat d'arxiu. Únicament els descendents Salvador Bayona Areñas i Susana Balañá Pares conservaven alguns documents i són els papers fotogràfics i documentació textual que van decidir dipositar a l'Arxiu Nacional de Catalunya. De la resta de l'arxiu no en tenim coneixement però algú deu conservar part del mateix que va surtint en subhastes. El fons familiar va ingressar a l'ANC amb virtut d'un dipòsit el 3 d'abril de 2013. L'any 2012 L'Arxiu Nacional de Catalunya va adquirir en subhasta pública, a la casa Soler i Llach de Barcelona, 195 plaques de vidre negatives, totes atribuïdes a l'estudi fotogràfic Areñas. La major part corresponen a les interpretacions teatrals dels actors Iscle Soler i Lleó Fontova, i la resta estan vinculades a altres figures del teatre català. De les 195 plaques negatives, 98 vidres i un paper fotogràfic eren de Rafael Areñas (pare i fill) i s'integren en el seu fons de l'ANC, les 97 restants han passat a formar part del fons Narcís Nobas Ballbé, autor de les fotografies

 

Abast i contingut
El fons està integrat per una petita part de la producció dels fotògraf Rafael Areñas Miret (pare) i Rafael Areñas Tona (fill). També hi ha fotografies signades per Audouard, Napoleón, Armengol i Foto-Studio R.A. Altres són d'autor desconegut. Un dels ingressos conté principalment retrats d'estudi de temàtica familiar i de l'entorn més proper dels fotògrafs, així com documentació personal de tots dos fotògrafs vinculada a l'exercici de la seva professió, destacant un document manuscrit del fotògraf Narcis Nobas lliurant la seva col·lecció de fotografia de teatre a Rafael Areñas Miret (1888). També destaca la patent de Rafael Areñas Tona, sobre un nou procediment fotogràfic pigmentari (1929). L'altre ingrés conté plaques de vidre d'emulacions dels papers teatrals que interpretà l'actor Iscle Soler i retratsd'altres actors, escriptors, músics i dramaturgs vinculats també al teatre català. 

 

Sistema d'organització
El fons està organitzat per productors i dins del primer, Rafael Areñas Miret, es poden distingir clarament tres sèries, teatre, retrats i fotografia familiar. Dins de la segona, la fotografia de Rafael Areñas Tona quasi podriem parlar d'una sèrie única, fotografia familiar, amb comptades excepcions de retrats de tercers o de paisatges diversos.

 

Condicions d'accés
Accés lliure a còpia digitalitzada. Accés restringit a originals.

 

Condicions de reproducció
Les imatges produÏdes per Rafael Areñas Miret es troben en domini públic. 

Contenu