Fotografia a Catalunya
Menú
×

Fons Canadell de l'Arxiu Històric de Tarragona

Fons Canadell de l'Arxiu Històric de Tarragona

Sobre la col·lecció

Dates  1953-1994

 

El fons Canadell està integrat per dos tipus de documents : els negatius fotogràfics i les anotacions i llibretes en què el fotògraf anava escrivint de la seva mà tots els reportatges que anava fent. Pel que fa als negatius, cal assenyalar que gairebé tots son d’acetat, mentre que hi ha una presència simbòlica de plaques de vidre. Respecte al format, la majoria són 35mm, tot i que podem trobar-ne també quantitat important en format 6x4; en menor mesura hi localitzem formats de 9x12 i 13x18.

 

Valentí Canadell Ribera va exercir com a fotògraf des de l’any 1950 fins l’any 1994. Fotografia Canadell va ser una de les botiges de fotografia més emblemàtiques de Tarragona des de 1943 fins 1995 l’establiment, situat al mateix lloc on s’havia instal·lat  primer Foto Pallejà i després Foto Millán, va esdevenir un dels principals serveis de fotografia de la ciutat. Tot i especialitzar-se en la fotografia de reportatge “social”, de casaments, comunions i batejos, la veritat és que, veient l’ampli contingut del fons, es pot afirmar que la seva obra va molt mes enllà, i reflecteix l’evolució de la societat tarragonina en la mateixa mesura que els canvis de la mateixa ciutat i el seu entorn. 

 

El treball de Canadell dóna una perspectiva única de la vida dels habitants de Tarragona i de les poblacions veïnes, però també ens il·lustra sobre els canvis socials i urbanístics que van tenir lloc durant la segona meitat del segle XX.

 

L’arxiu es conservava al domicili de la seva filla, Cristina Canadell Hernandez, en el mateix estat en què l’havia anat creant i conservant el fotògraf durant mes de quaranta anys i classificat i ordenat amb els criteris del propi Canadell. L’any 2003, la família de Valentí Canadell va decidir dipositar l’arxiu del fotògraf a l’Arxiu Històric de Tarragona.

 

Els negatius de 35 mm i de 6x4 estaven col·locats en caixes compartimentades de cartró i fusta, en rotlles que abastaven diversos rodets. Aquesta disposició, com és evident, dificultava l’accés als negatius i representava un risc per a la seva conservació a llarg termini. Els negatius de 9x12 i 13x18 es trobaven en sobres i en capses de cartró. Les anotacions sobre el contingut dels negatius es trobaven dins a les capses, en cas de negatius de 35mm, i en llibretes a part, en el cas dels negatius de 6x4 i 9x12.

 

Pel que fa a la classificació del fons, com hem assenyalat amb anterioritat, s’ha mantingut la realitzada pel fotògraf, basada en un criteri cronològic. Pel que fa al contingut de les fotografies, l’accés es raonablement còmode en bona part de les imatges, ja que Canadell va produir anotacions i llibretes que donen referències del contingut de les imatges i que sortosament s’han conservat. En aquelles parts en que s’han perdut aquests documents caldrà refer el contingut.

 

Amb l’ingrés del fons s’iniciava un procés de tractament arxivístic, que s’havia de centrar en diversos àmbits: la descripció - per conèixer el contingut  del fons i fer-lo accessible-; i la digitalització per possibilitar l’accés a les imatges en suport digital.

 

L’ús de les imatges per part de tercers exigirà l’autorització prèvia de Cristina Canadell Hernandez, filla del fotògraf Valentí Canadell Ribera.

 

L’Arxiu Històric de Tarragona podrà reproduir als usuaris documents i imatges del fons sempre que tingui autorització prèvia de Cristina Canadell Hernandez, filla del fotògraf Valentí Canadell Ribera. Es cobrarà la reproducció del document però en cap cas es podran cobrar drets d’autor.

 

En l’àmbit de la conservació-preservació, es va començar pel tractament dels negatius de 35 mm en blanc i negre,  consistent en l’aplanament, la neteja i la ubicació en contenidors de conservació adequats, això és, fulls de polipropilè i caixes de cartró amb PH neutre. Paral·lelament, es va iniciar la digitalització. L’any 2005 es va actuar sobre l’estat de conservació de 7.200 imatges, mentre que se’n digitalitzaven un total de 85.270, de diversos formats, majoritàriament  35 mm., encara que també hi podem trobar 9x12 i 13x18. Tot en blanc i negre.

 

L’any 2006 es va continuar avançant. Aquell any es va intervenir sobre la neteja, aplanament i conservació de 60.000 imatges, de format 35 mm. i blan i negre, mentre que es varen digitalitzar un total de 66.800 imatges, de format 6x4 i b/n.  Amb aquesta actuació s’havien digitalitzat totes les fotografies en blanc i negre del fons, en total 152.070 imatges.

 

A dia d’avui, tan sols resten per digitalitzar les fotografies en color, en formats de 35 mm i de 6x4. En aquest cas, la manera en que es troben conservats, degudament aplanats, en sobres per a negatius que els protegeixen de la pols i en caixes d’arxiu, permet obviar de moment el tractament de conservació preservació, si bé caldrà afrontar-ne la digitalització, en funció dels recursos disponibles.

 

En paral·lel a les tasques de conservació-preservació i digitalització, s’ha treballat també en la descripció de les fotografies per millorar-ne l’accés; en aquest sentit, s’ha creat una base de dades que, en la mesura del seu desenvolupament, permet realitzar cerques parcials de forma ràpida, per reportatge. Cal fer esment en aquest punt de la tasca de la filla del fotògraf, Cristina Canadell Hernandez, principal impulsora del dipòsit d’aquest Fons a l’AHT i que ha portat i porta a terme, en col·laboració amb l’arxiu, una meritòria tasca d’informatització.

 

Els originals es conserven a l’Arxiu Històric de Tarragona Les còpies digitals es troben a l’Arxiu Històric de Tarragona i en mans de la Cristina Canadell Hernandez. En altres fon de l’Arxiu Històric de Tarragona es poden trobar imatges del mateix autor, ja que donada la seva rellevància en l’àmbit de la província podia ser que associacions, institucions, administracions o particulars li fessin encàrrecs.

Contingut