Fotografia a Catalunya
Menú
×

Fons Ramon Puig i Marcó Arxiu Nacional de Catalunya

Fons Ramon Puig i Marcó Arxiu Nacional de Catalunya

Sobre la col·lecció

El fons va restar en el domicili particular de la família al carrer Clavell fins a l'ingrés a l'Arxiu Nacional de Catalunya. La part principal del fons va ingressar per compra-venda signada entre el conseller de Cultura Joan Guitart i Agell i la senyora Elisa Castells i Puig, el 12 de novembre de 1991. Posteriorment el febrer de 2000, la mateixa Elisa Castells, incrementà el fons amb la donació de la resta de la documentació.

 

Abast i contingut
Fons familiar que aplega d'una banda les fotografies dels membres de la família encarregades a diferents estudis fotogràfics ( Napoleón, Areñas, Esplugas, Audouard, Roig, ) i d'altra la producció feta per un d'aquests membres, Ramon Puig i Marcó i entre la que destaques els retrats i les escenes costumistes i familiars. 

 

Sistema d'organització
El material ha estat classificat seguint un criteri temàtic en cinc grans grups: Geografia, família i amics, exposició universal, col·leccions (nus) i altres, i s'ha numerat de forma correlativa. Resta pendent de catalogació i informatització.

 

Condicions d'accés
Accés restringit a originals per raons de conservació.

 

Condicions de reproducció
Fons sotmès a la Llei de Propietat Intel·lectual. Els drets d'explotació de les imatges produïdes per Ramon Puig i Marcó pertanyen a la Generalitat que els ha adquirit per compra i donació.

Contingut