Fotografia a Catalunya
Menu
×

Fons Hermenter Serra de Budallés Arxiu Nacional de Catalunya

Fons Hermenter Serra de Budallés Arxiu Nacional de Catalunya

About the collection

El fons va romandre durant molts anys al domicili de l'autor al carrer Dr. Roux 85-89 de Barcelona, justament al laboratori que tenia instal·lat a l'última planta de la torrassa. L'any 1994 es va traslladar a una sala situada a la planta baixa del mateix edifici i des d'aquí a l'Arxiu Nacional. El fons va ingressar per donació signada entre el director de l'Arxiu, Josep Maria Sans i Travé i Bartomeu i Josepa Serra de Budallés de l'altre com a fills i representants legals dels seu pare i autor, el dia 21 de Febrer de 1995. L'ingrés material de la documentació es feu el dia 3 de març del mateix any.

 

Abast i contingut
El fons Serra de Budallés està format per tot el material que l'autor produí des del moment que inicià la seva afecció per la fotografia l'any 1910 fins a 1948, quan deixà de treballar en el seu laboratori. El fons, que ha estat descrit i informatitzat, és divideix en dos grans subfons: d'una banda els fons familiar on trobem reflectides la vida quotidiana de la societat burgesa catalana de la primera meitat d'aquest segle (vida privada i familiar, els estius, les festes, els amics i entreteniments, els esports, ..); d'altra banda, totes les activitats de l'Associació d'antics alumnes del col·legi La Salle Bonanova des de 1930 a 1936 entre les que destaquen les activitats socials, religioses, esportives i culturals. 

 

Sistema d'organització
El criteri d'ordenació del fons Serra de Budallés ha volgut ser respectuós amb les "normes d'arxiu" que l'autor va establir i segons les quals: 1- Els negatius es numeraran per ordre de data; 2-S'establiran indicadors dels formats de les plaques; 3- Les capses es numeraran per formats. S'han mantingut totes les numeracions de l'autor com a signatures antigues i s'ha continuat numerant el material que no portava signatura, mantenint sempre els dos subfons paral·lels.

 

Condicions d'accés
Fons en procés de descripció a GANC-Imatges, actualment es poden consultar la meitat dels registres. Es pot accedir a les imatges mitjançant àlbums descriptius que contenen la reproducció de les mateixes.

 

Condicions de reproducció
Fons sotmès a la Llei de Propietat Intel·lectual. Pot ser reproduït lliurament, segons el pacte quart del conveni de donació, sempre segons la normativa interna de l'ANC.

 

Instruments de descripció
La part del fons descrita es troba disponible en suport electrònic (Aplicatiu GANC-Imatges: 1336 registres). Consultable en línia. 
També comptem amb les impressions de les fitxes catalogràfiques fetes per Eugènia Serra com a treball del mestratge d'Arxivística (veure bibliografia).

 

Existència i localització de reproduccions
Tenim constància d'algunes còpies a l'Arxiu Comarcal d'Igualada, procedents de L'agrupació fotogràfics d'Igualada, entitat amb la qual va tenir una llarga i directa relació com a soci, mitjançant el seu amic Josep Castelltort. També es podrien trobar algunes còpies a l'Associació Bonanova (associació dels antics alumnes de la Salle Bonanova).

Content