Fotografia a Catalunya
Menú
×

Col·lecció Nacional de Fotografia

Col·lecció Nacional de Fotografia

Sobre la col·lecció

La Col·lecció Nacional de Fotografia s’emmarca dins el Pla d’actuacions del Pla Nacional de Fotografia i es crea amb el principal objectiu de vetllar pel capital cultural i artístic fotogràfic català per tal d’assegurar que les expressions fotogràfiques d’autor més significatives a Catalunya estiguin presents, protegides i valorades.

 

El contingut de la Col·lecció reflecteix les aportacions més destacades que s’han fet en aquest mitjà, alhora que té en compte aquells projectes fotogràfics que s’han dut a terme a Catalunya i que suposen una aportació tant al llenguatge fotogràfic com a la reflexió sobre la cultura, la societat o el territori de Catalunya.

 

La Col·lecció Nacional de Fotografia constitueix una col·lecció amb personalitat pròpia dins la Col·lecció Nacional d’Art. En formen part les col·leccions fotogràfiques de titularitat nacional i les gestionades per institucions a les quals les lleis d’Arxius, Biblioteques i Museus, respectivament, atorguen la categoria i rang de nacionals.

 

Des del 2017 s’inicia una convocatòria anual amb l’objectiu que artistes, galeristes o col·leccionistes puguin presentar propostes externes. Les adquisicions es fan a partir de l’anàlisi dels fons existents a les col·leccions públiques de les principals institucions catalanes, i pretén omplir les absències que no estan degudament representades. Les propostes d’adquisició, que se sotmeten a la Comissió de Selecció de la Col·lecció, es tenen en compte sempre en relació als fons existents, i així s’eviten repeticions innecessàries. La tria final es fa a partir de la convocatòria pública i de les propostes individuals dels membres de la Comissió de Selecció d’Obra.

 

Per la seva selecció es prioritzen els treballs especialment significatius, tant els de caràcter artístic com els que tenen caràcter documental, publicats o no en premsa. Es respectaran sempre les propostes concebudes pels autors de manera que es puguin presentar en un dispositiu expositiu. En el cas dels reportatges gràfics es contempla l’adquisició, tant de les imatges publicades com de les possibles exclusions de l’edició impresa.

 

En el cas d’autors que combinen la fotografia amb altres mitjans o treballen la formalització del seu projecte en presentacions de caràcter instal·latiu, s’han prioritzat aquells treballs on la reflexió sobre el mitjà fotogràfic és central en el discurs de l’obra. En la resta dels casos, els projectes que s’han considerat positivament per ser adquirits, perquè la fotografia hi té un rol especialment rellevant, s’han valorat conjuntament amb el Pla Integral de les Arts Visuals per evitar que algunes propostes es desdoblin o quedin sense l’atenció que mereixen.

 

Pel que fa al període de producció, s’ha prioritzat la còpia d’època, sempre que ha estat possible, per davant de les còpies posteriors. I quan s’ha presentat algun dubte respecte a la qualitat idònia de la còpia vintage, s’ha comptat amb l’opinió vinculant de l’autor.

 

Destaquem a continuació els criteris que s’han utilitzat en la tria de treballs susceptibles de formar part de la col·lecció:

 

Autors que han desenvolupat i aplicat recursos visuals, estètics i expressius innovadors.

 

Autors la producció dels quals ha incidit i renovat la reflexió sobre els discursos contemporanis entorn de la fotografia entesa com a mitjà transversal que afecta totes les àrees de la nostra societat.

 

Autors que han estat pioners i han contribuït de forma clara al desenvolupament de tècniques i procediments fotogràfics, i els han aplicat a la seva obra.

 

Autors que tinguin obres que descriguin, documentin o interpretin moments importants per a l’evolució i transformació de Catalunya en diversos terrenys: polític, territorial, social, tècnic, científic, artístic, arquitectònic, urbanístic, humanístic, etc. S’han tingut en compte els projectes que constitueixen una reflexió de primer ordre entorn aspectes destacats de la història de Catalunya com a exemples de fotografia vernacular sobre la transformació de barris i territoris, la memòria històrica narrada a través de la participació dels seus testimonis o la reflexió sobre fets més recents.

 

Autors o col·lectius que han tingut un paper iniciador o han destacat per les seves aportacions en un moment concret de la història de la fotografia.

 

Les prioritats més immediates de la Col·lecció han estat les d’atendre els buits percebuts en les col·leccions públiques existents pel que fa als autors vius. Tanmateix, els autors clàssics i desapareguts, així com autors més joves, també s’han tingut en compte per passar a formar part de la Col·lecció Nacional de Fotografia.

Contingut