Fotografia a Catalunya
Menú
×

4. LA PROLIFERACIÓ DELS SETMANARIS GRÀFICS

Aplech Monstre contra la llei de Jursidiccions. Ilustració catalana, 28 d'octubre de 1906. Fotos Merletti. (AHCB)

4. La proliferació dels setmanaris gràfics

A casa nostra, les primeres imatges fotogràfiques començaren a publicar-se regularment a les revistes il·lustrades burgeses que ja incorporaven gravats. Aquestes seguien totes un mateix patró, dissenyat a base d’informacions artístiques, polítiques, culturals i humorístiques, que s'inspirà en veterans magazines europeus com The Illustrated London News (1842), L’Illustration (1843) o Illustrierte Zeitung (1843).

La Ilustració Catalana (1880-1917) va ser el màxim representant d'aquest tipus de periòdic des de l’any 1903, quan inicià una segona etapa sota la direcció de l'editor Francesc Matheu, marcada per la presència de la imatge fotogràfica. A les seves pàgines, predominaren reproduccions d'obres d’art, vistes paisatgístiques i retrats, que paulatinament foren complementats amb reportatges d'actualitat. Al llarg dels anys els grans càmeres professionals  hi publicaren fotografies,  com Merletti, Ballell, Mas, Audouard o Napoleon. El 1907 s’hi afegí  a la revista el suplement mensual per a dones, Feminal, dirigit per Carme Karr, també profusament il·lustrat amb fotografies.

Primer aniversari de la bomba a la Rambla de les Flors. L'Esquella de la Torratxa, 7 de setmebre de 1906. s.f. (AHCB)

L'Esquella de la Torratxa (1872-1939) va ser el gran setmanari humorístic republicà del primer terç del segle XX. Propietat de la família López i amb molt bona acollida entre les classes mitjanes, va tenir gran incidència política i influència popular, amb un tiratge que arribà als 35.000 exemplars. Al llarg de quatre generacions, van col·laborar amb la publicació gairebé tots els caricaturistes i il·lustradors professionals,  entre els que sobresortiren noms com Apel·les Mestres, Isidre Nonell, Josep Costa (Picarol), Feliu Elias (Apa), Jaume Passarell o Ricard Opisso. La revista va començar a incorporar fotografies d'estudi a la seva portada a partir de l'any 1891 i el maig de 1894 va aparèixer publicada la primera vista exterior (la tribuna d'un hipòdrom). Entre els primers fotògrafs que van col·laborar-hi regularment, figuren: A.S. Xatart, amb la sèrie etnogràfica “Tipus de la terra” i Fernando Rus, amb vistes diverses de Barcelona. A poc a poc, van anar incorporant-se molts altres repòrters com Merletti, Ballell o Antonietti, que tractaren temàtiques del tot diverses per a la revista. En aquells primers anys, la majoria de les fotografies publicades no estaven signades pels seus autors.

Aplech de la Protesta per la Solidaritat Catalana. Cu-Cut!, 25 d'octubre 1906. Fotos Cosmos Fotografich. (AHCB)

Cu-cut (1902-1914) fou una revista humorística vinculada a la Lliga Regionalista, editada per Josep Bagunyà i dirigida per Manuel Folch i Torres; fou ben coneguda pel dibuix del famós pagès cofat amb barretina, creat pel seu director artístic Gaietà Cornet. Durant la dècada que va sortir al carrer, la fotografia tingué una presència més aviat secundària a les seves pàgines, si la comparem amb la força dels seus notables dibuixos i caricatures signades, entre d'altres per Junceda, Opisso, Apa, Bagaria, i Lola Anglada.

Entre les publicacions destacades d'aquella primera època també cal esmentar el setmanari satíric republicà i anticlerical La Campana de Gràcia (1870-1934) a on també la fotografia va ser testimonial o La Hormiga de Oro (1884-1936), revista il·lustrada que sorgí com a alternativa carlista-catòlica als setmanaris del moment. Fundada per Luís María de Llauder, presentava una cuidada elaboració gràfica i una important presència de la fotografia des del 1891. Allà publicaren, entre d'altres, Brangulí, Merletti, Ballell, Gaspar, Sagarra i Torrents.

Enterrament de Jacint Verdaguer. Joventut. Periodich Catalanista, 19 de juny de 1902. Foto Ramon C. Coberta. (AHCB)

A Madrid, durant els mateixos anys també proliferaren els setmanaris gràfics, amb Blanco y Negro (1891) com a referent indiscutible. Fundada per Torcuato Luca de Tena la revista fou el fonament del grup Prensa Española S.A.. editora d'ABC (1903), el primer diari que va incorporar fotografies  a tot l'estat. Molts repòrters barcelonins -com Brangulí, Ballell, Merletti, Sagarra o Gaspar-, començaren ben aviat a treballar com a corresponsals d'aquelles publicacions i d'altres com Nuevo Mundo (1894-1933) o Actualidades (1908-1932).

"El Terrorismo en Barcelona”. Actualidades, 20 de febrer de 1908. Fotos Ballell. (BNE)

COPS DE GENT DAVANT LA CÀMERA

Andrés Antebi, Teresa Ferré, Pablo González

COPS DE GENT DAVANT LA CÀMERA