Fotografia a Catalunya
Menu
×

La degradació dels daguerreotips

Daguerreotip col·lecció Duran, mNACTEC Núm. Inv. 2350. Fotografia: (c) mNACTEC

 

Aquesta imatge ésun daguerreotip de Mattey sense cap retoc de color que mostra un home vestit de negre. La peça està emmarcada amb marc rectangular de “shellac” negre amb decoracions florals en relleu als quatre angles i paspartú ovalat de metall daurat. L’l absència total d’escenografia ressalta la figura del protagonista, que contrasta amb un fons clar. El retratat està assegut i la seva posició més aviat hieràtica probablement indica l’ús d’algun complement per sostenir i fixar la seva posició corporal. Es pot apreciar que a l’espai corresponent al fons s’ha portat a terme una neteja amb una tècnica inadequada que ha malmès la superfície de la placa, tot i que en aquesta intervenció infructuosa sembla que es va respectar la figura protagonista del retrat.

Causes en la degradació dels daguerreotips

El secretari i científic de l’Acadèmia de Ciències francesa François Aragó va pronunciar una frase que ràpidament es va fer famosa en comparar la superfície d’una placa de daguerreotip amb la delicadesa de l’ala d’una papallona.

 
Certament Hippolyte Fizeau en una data tan primerenca com l’any 1840 havia descobert la possibilitat d’estabilitzar aquesta superfície amb l’aplicació d’una solució de clorur d’or, procés conegut com virat a l’or. No obstant això, aquesta major estabilitat no canviava el fet que el procés de revelatge de la daguerreotípia no feia ús d'aglutinants i que, per tant, un simple contacte amb els dits podia ocasionar danys greus a la imatge.


Aquesta fragilitat extrema va fer necessari el desenvolupament progressiu d’un conjunt de peces que protegien la placa i que posteriorment van rebre el nom de paquet daguerrià. Aquest conjunt estava format per la mateixa placa, el separador que feia la funció de paspartú, el vidre protector i el preservador que uniatot el conjunt. Internament, a més, un paper adhesiu segellava el muntatge per impedir l'entrada d'agents externs i prevenir l’oxidació. 

Aquest daguerreotip del fotògraf Franck, pseudònim de François-Marie-Louis-Alexandre Gobinet de Villecholles (1816-1906), va patir en algun moment de la seva història una intervenció que va esborrar completament la banda esquerra de la imatge i que posa de manifest els danys greus que han ocasionat en les imatges les intervencions realitzades per personal no qualificat, que amb bona intenció però cap coneixement tècnic han posat en perill i en algunes ocasions han arribat a destruir un important patrimoni fotogràfic.

mNACTEC Núm. Inv. 2368. Fotografia: (c) mNACTEC

En aquest daguerreotip eròtic de tipus estereoscòpic es pot apreciar com els intents de neteja han ocasionat nombroses abrasions sobre la superfície de la placa, causant danys irreparables.

D’altres vegades, la degradació del segell del paquet daguerrià ha ocasionat l’entrada d’agents externs que han provocat oxidacions o sulfuracions de la plata, per citar-ne només alguns exemples.

Forta oxidació perimetral ocasionada per un segell en mal estat. mNACTEC Núm. Inv. 2319. Fotografia: (c) mNACTEC

L’ús de productes no contrastats, també ha provocat danys a les plaques a llarg termini. L’exemple més conegut és l’ús de la tiourea a mitjan segle XX, que va provocar en moltes plaques un efecte perniciós denominat col·loquialment com “sarampió daguerrià”.

En definitiva, si volem preservar l’important patrimoni que representen els daguerreotips, hem de tenir en compte que mai no s’han d’obrir els paquets daguerrians si no ho fa un restaurador especialitzat. De la mateixa manera, les seves condicions de conservació sempre han de ser validades per un professional.

 

Bibliografia

FUENTES DE CIA, Ángel María. La conservación de archivos fotográficos. Madrid: SEDIC, Asociación Española de Documentación e Información, 2012. 51 p.

LAVÉDRINE, Bertrand. (Re) Connaître et conserver les photographies anciennes. Paris: Les éditions du CTHS (Comité des Travaux Historiques et Scientifiques), 2007. 345 p. (Orientations et méthodes; 10) ISBN 9782735506323

MAYNÉS I TOLOSA, Pau. Fotografia : la conservació de col·leccions fotogràfiques. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 2005. 45 p. ISBN 8439367562

RINDE, Lene. Conservation of Stereo Daguerreotype : Examination and Documentation of the Characteristics. 2005. 105 p.

Traços de llum

Òscar González